Okategoriserade

Driva industriföretag i Nepal

Industrial Enterprises Act 2020 (”IE Act 2020”) har varit den främsta lagen som styr ansökan, registrering, etablering och reglering av företag i Nepal. Detta beror på att det utarbetades av ministeriet för industri och handel för att reglera industriella företag (IHEs) i Nepal. Stadgan är särskilt inriktad på att uppmuntra och underlätta olika sektorer i Nepal att blomstra och skapa arbetstillfällen. Lagen är också användbar för att främja Nepals ekonomiska utveckling. Detta görs genom att stärka och skydda IHEs rättigheter, vilket inbegriper rätten att driva sina företag, fastställa sina egna arbetsvillkor och fastställa sina egna priser och skatter. Denna lag har potential att gynna landets ekonomi som helhet när det gäller dess tillväxt i form av produktivitetsvinster. Det ger också rättssäkerhet för IHEs när det gäller deras rättigheter och gör det möjligt för dem att göra affärer utan att ha rättsliga svårigheter.

I Nepal finns det många kategorier av industriföretag, från textilfabriker, jordbruksplantager, byggindustri och tillverkningsanläggningar, till energi- och byggtjänster och andra. Industrial Enterprise Act  skyddar alla kategorier av dessa branscher genom att ge lämpligt skydd mot otillbörliga metoder. Lagen om industriellt företagande är en federal lag, och därför kan den inte verkställas i stater som inte regleras av federal lag. Stater som Meghalaya, Chitwan, Bumthang och Lumbini har separata system för att reglera IHEs verksamhet och angelägenheter. Därför är det viktigt att du söker råd från din advokat för att se till att IEA genomförs i den stat där du tänker göra affärer.

Reglerad enligt lag

Enligt lagen är det också olagligt för industriföretag att använda olagliga medel för att vinna vinster. Detta inkluderar att använda lån eller kredit, eller delta i transaktioner som inte är i enlighet med federal lag. Detta inbegriper bedrägeri, skatteundandragande, skatteundandragande och förtroendebrott. Dessutom får ett företag inte bedriva någon verksamhet som skadar miljön eller anses vara oetiskt av regeringen. Enligt lagen om industriellt företagande krävs det också att en behörig myndighet utfärdar tillstånd för att bedriva verksamhet inom vissa näringsgrenar. Dessa tillstånd ges inte fritt, utan ges i enlighet med en process som fastställs i rättsakten. Tillstånden måste förnyas på årsbasis och bör förnyas i enlighet med de krav som den behöriga myndigheten anser nödvändiga för det året. Dessa tillstånd gör det möjligt för företaget att få tillträde till lokala och internationella marknader.

Industriella företag i Nepal skyddas också av lagen mot arbetskraftsexploatering, inklusive bundna och legosoldat arbete, och barnarbete, och andra övergrepp av arbetstagaren. Dessutom ger lagen dem juridisk hjälp och ett forum för att väcka talan, som inkluderar ersättningskrav, för arbetstvister och skador som uppstått under deras arbete. Slutligen ger lagen dem också rätt att bilda fackföreningar och förhandla kollektivt genom strejker. Lagen föreskriver fastställande av regler och förordningar för att styra utnyttjandet av naturresurser och arbete, såsom genomförandet av arbetsrätt och sociala program skydd. Dessutom ger lagen en mekanism för att ge lindring för offer för arbetskraftsexploatering och missbruk, såsom den nationella kommissionen.

Arbetsrätten upprätthålls av statliga myndigheter, men de har ofta ingen rättslig verkan. Arbetsdomstolar har direkt behörighet över dessa fall, men arbetsdomstolar har befogenhet att tilldela löner, böter och annat ekonomiskt stöd till offer som har lidit ekonomisk förlust till följd av brott mot arbetsrätten. Men för att skydda mot brott mot arbete och missbruk, arbetsrätt ger också ett forum för att väcka talan för brott mot arbetsrätten. Om du är ett offer för någon form av utnyttjande, är det viktigt att söka juridisk rådgivning omedelbart. Du kan söka tjänster av ett arbete advokat eller ett socialt skydd advokat, som kommer att kunna vägleda dig om hur man gör ditt fall mer framgångsrik. Dessutom har arbetsjurister och socialvårdsadvokater möjlighet att ge dig råd om hur du kan få ekonomiskt stöd, om du behöver det.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *