Renovera

Det finns flera olika metoder som kan användas när det är dags att byta stammarna. En metod som har använts vid fler än ett stambyte i Stockholm är den där ett nytt badrum byggs inuti det badrum som redan existerar. Detta är en ganska ny metod för att utföra denna typ av underhåll men högst troligt kommer metoden att bli allt vanligare i framtiden. Den gör det nämligen möjligt att förkorta tiden för arbetet en hel del.

Så går denna nya metod för stambyte i Stockholm till

När ett så kallat rum i rum-stambyte i Stockholm görs går det hela till på följande vis:

  • Ytskikten och stammarna lämnas orörda. De gamla ytskikten och stammarna lämnas orörda. Vad man istället gör är att dra upp stammarna i en kassett bakom toaletten.
  • Ett nytt badrum byggs inuti det befintliga. Det nya badrummet byggs då innanför de ytskikt som redan finns på plats. Väggarna levereras ofta färdigkaklade så fort de lämnar fabriken.

Värt att notera är att metoden kräver att badrummen är ganska stora. Den är med andra ord mindre lämplig att använda sig av i mindre badrum samt badrum där vinklarna är lite annorlunda. För precis som du kanske redan har räknat ut blir utrymmet lite mindre när man använder sig av denna metod (ungefär en halv decimeter per vägg).

Fördelarna med att byta stammarna på detta sätt

Det finns flera fördelar med att använda denna metod jämfört med att byta stammarna på det vanliga viset:

  • Det går betydligt fortare (tiden för att utföra stambytet kan ofta halveras).
  • Upplägget är generellt set bättre för de boende. Som vi redan har nämnt går det betydligt fortare att utföra arbetet på detta sätt. Dessutom blir det mindre stök och bök samtidigt som utförandet också är tystare än när stammarna byts ut på ett traditionellt sätt.
  • Metoden är ofta lite billigare jämfört med att byta stammarna på det vanliga sättet.
  • Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden kan analysera förfarandet såväl ekonomiskt som tekniskt på förhand. Utifrån analysen kan beslutsfattaren sedan fatta beslut kring huruvida detta alternativ är att föredra eller ej.
Renovera

Att renovera hemma på egen hand, utan hjälp av hantverkare, kan vara både roligt och ekonomiskt. En hantverkare, så som snickare, tar hundratals kronor per timme och genom att renovera hemma på egen hand kan det alltså bli betydligt mycket billigare. Det finns dock flera saker som är bra att tänka på – så som att ha en plan och en rimlig budget.

Ha en plan när du ska renovera hemma

Att renovera hemma, kanske tillsammans med hela familjen, kan bli ett roligt projekt. Det man måste tänka på är att det mesta tar längre tid än man tror och det är inte ovanligt att stöta på oförutsedda problem. Gör upp en tidsplan som känns rimlig, och inte minst en plan för hur renoveringen ska genomföras. Vad är första steget, och vilka steg kommer sedan, i tur och ordning?

För att lyckas renovera hemma med gott resultat är det viktigt med en bra plan innan man sätter igång.

Gör en rimlig budget

Att ha en budget när det är dags att renovera hemma är klokt, vare sig det finns hantverkare inblandade eller inte. Med en satt budget riskerar man inte att det hela drar iväg, vilket det har en tendens att göra om man inte bestämt ett maxpris innan.

Låt säga att det är ett specifikt rum som ska renoveras, kanske ett sovrum. Då bör du räkna med alla utgifter som har med renoveringen att göra:

  • Material
  • Verktyg
  • Eventuella nya möbler och/eller inredning

Räkna ut pris för färg, tapet, golv, lister etc, utifrån rummets kvadratmeteryta. Kolla sedan runt bland olika återförsäljare för att se hur mycket det kan komma att kosta och om budgeten håller eller inte. På så vis kan du göra ändringar innan renoveringen drar igång!

Införskaffa allt du behöver

För att projektet ska flyta på enligt tidsplanen när du ska renovera hemma är det en fördel att se till att införskaffa alla saker som behövs innan det är dags att sätta igång. Har du gjort en bra plan för bygget så kommer du också veta vad du behöver – både vad gäller material och verktyg.

Behövs dyra verktyg är ett bra tips att låna eller hyra istället för att köpa, om du inte tror att du kommer ha användning för det i kommande hemmaprojekt!