Info

Du kanske har en kollega som har valt att bli konsult som sjuksköterska? Kanske har du undrat över detta och frågat kollegan om motivet till detta val? Du kanske rentav funderar själv på att välja denna spännande väg i karriären? Högre lön är ofta en bidragande orsak till att sjuksyrror väljer att bli konsulter. Men det finns även fler faktorer som påverkar valet – läs vidare för att få mer information om dessa!

Därför kan du tjäna på att bli konsult som sjuksköterska

Som vi redan har nämnt är högre lön ett starkt bidragande skäl till att sjuksköterskor väljer att ta anställning som konsulten. Du kan nämligen räkna med att få en högre lön när du arbetar som konsult som sjuksköterska. Men utöver lönen finns det också ytterligare orsaker till att välja en karriär som hyrsjuksköterska. Innan vi går in på dessa tänkte vi dock avhandla färdigt detta med lönen.

Du kanske redan känner till att lönenivån för sjuksköterskor varierar en del mellan landets olika regioner? Men oavsett vilket är ingångslönen för en sjuksyrra som arbetar inom landstinget under 30 000 kr. Hade du istället arbetat som konsult som sjuksköterska hade du istället kunnat blicka mot en lön på uppemot det dubbla. Ja, du läste rätt – 60 000 kr per månaden är en fullt möjlig lön att få beroende på vald arbetsplats och din kompetens!

Men vilka andra förtjänster finns det då förutom lönen? Fortsätt att läsa så berör vi dessa nedan!

Ytterligare skäl att välja denna väg i karriären

Förutom en högre lön kan du som väljer att bli hyrsjuksköterska också se fram emot att:

 • Alltid kunna nå någon på bemanningsföretaget som kan besvara dina frågor och ge dig stöd.
 • Friheten att jobba heltid, deltid eller bara några timmar då och då.
 • Kunna välja mellan att fakturera via ett eget bolag eller att vara anställd hos bemanningsbolaget.
 • Kunna vidareutbilda dig i yrket för att fortsätta din utveckling som yrkesperson.

Detta är bara några av fördelarna med att välja detta alternativ. Kontakta ditt bemanningsföretag för att diskutera saken mer i detalj om du är nyfiken på att göra denna förändring i din karriär!

Info

Utbudet företagslarm är stort och för de flesta företagare lönar det sig att jämföra alternativen gällande pris, utbud, säkerhet och service. Men oavsett vilket larm som väljs så ingår i stort sett alltid vissa säkerhetsenheter. Det är dessa som presenteras nedan.

Företagslarm – Basfunktionerna

 • Inbrottslarm
  Upptäckt av inbrott sker via brytsensorer på dörrar och fönster samt vibrationsdetektorer på fönster. Det är även mycket vanligt att ha kameror inomhus med rörelsesensorer. Därmed upptäcks även de som är inne i lokalen olovligen även om de inte aktiverat skalskyddet.
 • Överfallslarm
  Överfallslarm används i butiker, på vissa vårdavdelningar, fängelser osv. Det kan vara en fast knapp som exempelvis sitter vid kassan likväl som en bärbar enhet som personalen därmed alltid har med sig.
 • Kamerabevakning
  Med kamerabevakning kan inbrott och skadegörelse upptäckas på ett tidigt stadie. Dessa kan exempelvis aktiveras av rörelse och sänder meddelande till larmbolag och ägaren av larmet när bevakningen aktiveras.
 • Driftslarm
  Ett företagslarm skyddar inte bara mot inbrott och brand utan kan även minska risken för ekonomiska förluster pga. driftsstörning. Det sker genom att ett driftslarm monteras som sedan larmar om en specifik funktion inte längre fungerar. Det kan exempelvis vara att temperaturen går ner under en viss nivå.
 • Brandlarm
  Utöver brandlarm som är kopplade till larmbolag kan även brandlarmet aktivera sprinklers och andra släckningsanordningar.

Behövs alla delarna?

Nej, alla företag har inte behov av samtliga ovan nämnda larmfunktioner. Det som primärt avgör behovet är:

 • Var finns företaget?
  Det är exempelvis skillnad på om företaget är beläget i en galleria, högt i ett höghus eller på markplan. Är det beläget i en galleria kanske fastighetsägaren redan installerat brandlarm.
 • Vad gör företaget?
  Finns det en ökad risk för inbrott utifrån att företaget har dyrbara maskiner eller annat stöldbegärligt?
 • Hanteras kontanter?
  Vid kontanthantering ökar risken för rån och överfall.
 • Sker ensamarbete?
  Vid ensamarbete kan ett utökad överfallslarm behövas för att skapa ett tydligt personskydd.

Bästa sättet att avgöra vilka larmdelar som behövs är att kontakta ett larmbolag och be dem om hjälp. En tekniker kommer då till företaget och ser på förutsättningarna samt sätter ihop ett passande företagslarm samt offert på detta. Genom att kontakta flera olika larmbolag kan sedan tjänsterna och priset ställas mot varandra.