Industrinäring

Definitionen av industri är produktionen och framställningen av produkter genom förädling av råvaror. I Sverige finns flera industrier, från bilindustrin och textilindustrin till byggindustrin och råvaruindustrin. De stora svenska företagen är väl medvetna om hur de påverkar miljön och omgivningen, vilket är en av flera anledningar till att de utvecklar och använder mer effektiva och miljövänliga arbetssätt, både inom landet och utanför.

Lönsamhet framför allt

Problemet med många vinstdrivande företag är att de behöver prioritera lönsamhet och tillväxt framför moraliska och etiska skyldigheter. Detta har skapat mängder av konflikter genom tiderna, bland annat mot arbetarna själva. Ett sätt att öka lönsamheten är trots allt genom att hålla arbetarnas löner låga. Andra aspekter som har tagit stryk är de miljömässiga. Amazonas kallas ibland för världens lungor eftersom de renar luften och absorberar olika ämnen, bland annat koldioxid. När den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro blev president i Brasilien tog han bort många av de skydd som regnskogen hade, i syfte att låta företag få skövla och göra om jorden till betesmarker och dylikt. Forskare och miljövetare runt om i världen spekulerar i vilka negativa effekter detta kommer att ha på det framtida klimatet. Sverige må vara ett litet land med en relativt liten befolkningsmängd men detta tar vi igen genom att vara drivande inom flera områden, bland annat när det kommer till miljöarbetet. Miljöorganisationen Sustainia skapade en lista med hundra miljöinnovativa företag. Här hittades bland annat fem svenska företag. Det finns dock betydligt fler som tar ett stort miljöansvar inom sina respektive områden och branscher.

EU-förordningar och svenska lagar

Både Sverige och EU har flera lagar och föreskrifter som anger vilket ansvar ett företag har när det kommer till miljön, samt hur de förväntas uppfylla dessa och vad som händer ifall de inte skulle göra det. Varje år lägger företag stora belopp på att hitta nya, effektivare och mer miljövänliga sätt att driva sina verksamheter. Det finns även många svenska företag som även utvecklar produkter och tjänster som andra företag i sin tur kan använda för att minska sin miljöpåverkan. Det kan exempelvis handla om produkter och tjänster som minskar företagens energibehov. Ett bra exempel är företaget SaltX vars produkt går ut på att hjälpa företag med storskalig energilagring i salt med en speciell nanobeläggning.

En sak är säker, de svenska företagen fortsätter att imponera på den internationella marknaden. Detta är bra, inte bra för försäljningen utan även för att svensk industri kan fungera som en förebild för andra företag.