Hus

Ett hemlarm gör att du kan sova lite tryggare om natten – både när du är hemma, och när du inte är hemma. Det finns en uppsjö hemlarm på marknaden idag, med en rad olika egenskaper och funktioner som skiljer dem åt. Även om larmen kan skilja sig ganska mycket från varandra, finns det ett par kriterier bedöma, som är gemensamt för dem alla.

Funktionalitet

Något bland de första som är bra att titta på är funktionaliteten. Till exempel:

  • Hur är larmet uppkopplat?
  • Ingår kameror? Sensorer?
  • Om kamera ingår – är det möjligt att spara det inspelade materialet, eller krävs det att du prenumererar på en tjänst för en extra kostnad?

Funktionaliteten kan variera en del mellan olika hemlarm, men för det mesta är det ungefär samma tjänster som erbjuds. Samtidigt finns det en del funktioner som vissa larmbolag är ganska ensamma om – rökdetektorer är exempel på en sådan funktion.

Användarvänlighet

Användarvänligheten sänker tröskeln för att komma igång med, och vara flitig med att använda, sitt larm.

  • Finns det en tillhörande app? Hur är den att använda?
  • Om appen finns – vilka funktioner ingår i den?
  • Hur smidigt är det att larma av och att larma på? Är panelen lätt att använda?

Numera handlar en betydande del av användarvänligheten om appen. Det här gäller kanske i synnerhet om du har kameror. Är det enkelt att ställa in zonerna som ska bevakas? Fungerar appen bra när du vill initiera tvåvägskommunikation med någon som befinner sig i närheten av kameran?

Prestanda

Prestandan i ett klassiskt hemlarm är kanske inte mycket att tala om – antingen så larmar det, eller så larmar det inte. Däremot kan man diskutera prestandan i sensorer och övervakningskameror.

  • Hur känsliga är sensorerna? Går de igång när de ska?
  • Vilken bildkvalitet är det på kamerorna?

Stabilitet och säkerhet i ett hemlarm

Innan du köper ett hemlarm är det bra att ta säkerheten och stabiliteten i beaktning. En god idé är att ta reda på vad som sker om till exempel elen går – eller om wi-fi:et slutar att fungera. En annan sak som är bra att granska är om det går att slå ut produkterna på något vis – och i sådana fall hur.

Ett hemlarm som står sig bra i förhållande till rubrikerna ovan bör vara det rätta valet.