Renovera

Ny metod förkortar tiden för stambyte i Stockholm

Det finns flera olika metoder som kan användas när det är dags att byta stammarna. En metod som har använts vid fler än ett stambyte i Stockholm är den där ett nytt badrum byggs inuti det badrum som redan existerar. Detta är en ganska ny metod för att utföra denna typ av underhåll men högst troligt kommer metoden att bli allt vanligare i framtiden. Den gör det nämligen möjligt att förkorta tiden för arbetet en hel del.

Så går denna nya metod för stambyte i Stockholm till

När ett så kallat rum i rum-stambyte i Stockholm görs går det hela till på följande vis:

  • Ytskikten och stammarna lämnas orörda. De gamla ytskikten och stammarna lämnas orörda. Vad man istället gör är att dra upp stammarna i en kassett bakom toaletten.
  • Ett nytt badrum byggs inuti det befintliga. Det nya badrummet byggs då innanför de ytskikt som redan finns på plats. Väggarna levereras ofta färdigkaklade så fort de lämnar fabriken.

Värt att notera är att metoden kräver att badrummen är ganska stora. Den är med andra ord mindre lämplig att använda sig av i mindre badrum samt badrum där vinklarna är lite annorlunda. För precis som du kanske redan har räknat ut blir utrymmet lite mindre när man använder sig av denna metod (ungefär en halv decimeter per vägg).

Fördelarna med att byta stammarna på detta sätt

Det finns flera fördelar med att använda denna metod jämfört med att byta stammarna på det vanliga viset:

  • Det går betydligt fortare (tiden för att utföra stambytet kan ofta halveras).
  • Upplägget är generellt set bättre för de boende. Som vi redan har nämnt går det betydligt fortare att utföra arbetet på detta sätt. Dessutom blir det mindre stök och bök samtidigt som utförandet också är tystare än när stammarna byts ut på ett traditionellt sätt.
  • Metoden är ofta lite billigare jämfört med att byta stammarna på det vanliga sättet.
  • Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden kan analysera förfarandet såväl ekonomiskt som tekniskt på förhand. Utifrån analysen kan beslutsfattaren sedan fatta beslut kring huruvida detta alternativ är att föredra eller ej.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *