Info

Grundfunktionerna i ett företagslarm

Utbudet företagslarm är stort och för de flesta företagare lönar det sig att jämföra alternativen gällande pris, utbud, säkerhet och service. Men oavsett vilket larm som väljs så ingår i stort sett alltid vissa säkerhetsenheter. Det är dessa som presenteras nedan.

Företagslarm – Basfunktionerna

 • Inbrottslarm
  Upptäckt av inbrott sker via brytsensorer på dörrar och fönster samt vibrationsdetektorer på fönster. Det är även mycket vanligt att ha kameror inomhus med rörelsesensorer. Därmed upptäcks även de som är inne i lokalen olovligen även om de inte aktiverat skalskyddet.
 • Överfallslarm
  Överfallslarm används i butiker, på vissa vårdavdelningar, fängelser osv. Det kan vara en fast knapp som exempelvis sitter vid kassan likväl som en bärbar enhet som personalen därmed alltid har med sig.
 • Kamerabevakning
  Med kamerabevakning kan inbrott och skadegörelse upptäckas på ett tidigt stadie. Dessa kan exempelvis aktiveras av rörelse och sänder meddelande till larmbolag och ägaren av larmet när bevakningen aktiveras.
 • Driftslarm
  Ett företagslarm skyddar inte bara mot inbrott och brand utan kan även minska risken för ekonomiska förluster pga. driftsstörning. Det sker genom att ett driftslarm monteras som sedan larmar om en specifik funktion inte längre fungerar. Det kan exempelvis vara att temperaturen går ner under en viss nivå.
 • Brandlarm
  Utöver brandlarm som är kopplade till larmbolag kan även brandlarmet aktivera sprinklers och andra släckningsanordningar.

Behövs alla delarna?

Nej, alla företag har inte behov av samtliga ovan nämnda larmfunktioner. Det som primärt avgör behovet är:

 • Var finns företaget?
  Det är exempelvis skillnad på om företaget är beläget i en galleria, högt i ett höghus eller på markplan. Är det beläget i en galleria kanske fastighetsägaren redan installerat brandlarm.
 • Vad gör företaget?
  Finns det en ökad risk för inbrott utifrån att företaget har dyrbara maskiner eller annat stöldbegärligt?
 • Hanteras kontanter?
  Vid kontanthantering ökar risken för rån och överfall.
 • Sker ensamarbete?
  Vid ensamarbete kan ett utökad överfallslarm behövas för att skapa ett tydligt personskydd.

Bästa sättet att avgöra vilka larmdelar som behövs är att kontakta ett larmbolag och be dem om hjälp. En tekniker kommer då till företaget och ser på förutsättningarna samt sätter ihop ett passande företagslarm samt offert på detta. Genom att kontakta flera olika larmbolag kan sedan tjänsterna och priset ställas mot varandra.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *