Okategoriserade

I en värld av ekonomi är en mikroekonomi i huvudsak en marknadsekonomi som enbart producerar materiella varor eller liknande tjänster för en viss ekonomi. En industri, å andra sidan, är helt enkelt en organiserad grupp av företag som tillverkar varor eller tjänsteprodukter för en viss marknad. Den huvudsakliga inkomstkällan för en viss grupp eller organisation är en tillförlitlig indikator på vilken viss bransch den bör betecknas som. Dessa branscher klassificeras också baserat på deras utbud och efterfrågan.

Nu när du har en grundläggande förståelse för hur detta koncept fungerar, låt oss ta en titt på några mikro ekonomier.  Med en så hög grad av efterfrågan från konsumenterna kan det vara lätt att tjäna en hel del pengar. Det finns dock många människor som är intresserade av att köpa bostäder men inte har tillräckligt med pengar för att betala för en handpenning, eller för räntor. Denna typ av industri omfattar många olika branscher, inklusive fastighetsbranschen, hem byggare, och inteckning industrin. Det omfattar också alla andra produkter, tjänster och branscher som utgör byggbranschen. Men eftersom dessa företag är en produkt av byggbranschen, tenderar de att kategoriseras som en separat industri.

Detaljhandeln är ett annat exempel på en mikroekonomi, eftersom det till skillnad från byggbranschen finns miljontals människor som arbetar i denna bransch. Många människor inom bygg- och hembyggnadsindustrin arbetar även inom detaljhandeln. Det finns många olika typer av branscher, och var och en av dem har sin egen uppsättning produkter, tjänster och industrier. Om ett företag är inom en bransch kallas det en ”sektor” av den branschen. Exempel är tillverknings-, petroleum-, livsmedels-, detaljhandels- och utbildningsindustrin.

Balans mellan efterfrågan och produktionstakten

Eftersom mikroekonomierna är mycket små är det viktigt att människor inom en viss bransch kan konkurrera med varandra. Om konkurrensen är för stor kommer kvaliteten på de tjänster och produkter som erbjuds att bli lidande. Detta är vad som orsakar problem i stora företag, såsom bolånebranschen och bostadsbranschen. Samma sak förekommer i mindre branscher, såsom dator-och mjukvaruindustrin. Företag försöker ofta minska sina kostnader genom outsourcing, vilket kan innebära att vissa jobb elimineras. Detta minskar emellertid också kvaliteten på de tjänster och produkter som erbjuds. När kvaliteten på de tjänster och produkter som erbjuds går ner, minskar den övergripande kvaliteten på hela organisationen. Som ett resultat är det svårare för företaget att behålla sin nuvarande produktionsnivå, eftersom det är svårare för de anställda att möta kundernas efterfrågan. För att upprätthålla en god produktionsnivå i ett företag, alla medlemmar i företaget måste arbeta tillsammans som en. De måste också arbeta tillsammans för att hålla det smidigt. Det är därför det finns olika typer av branscher, inklusive bygg-, bostads-, detaljhandels- och teknikindustrin.

Många typer av industrier, såsom hemindustrin, tillverkning, olja och gas, telekommunikation och grupper utbildning industrin, alla faller under en grupp av industrier som klassificeras som mikroekonomier. Vissa mikroekonomier, såsom tillverkningsindustrin, tenderar att vara mycket konkurrenskraftiga, eftersom det finns så många olika produkter och företag att välja mellan. Detta innebär att kvaliteten på produkterna kommer att bli lidande om företaget inte arbetar tillsammans för att tillgodose kundens efterfrågan.Mikroekonomierna kräver inte lika mycket politisk eller ekonomisk verksamhet för att kunna försörja sig själva. Detta innebär att det sker mindre förändringar och politisk inblandning, vilket gör det lättare att upprätthålla. status quo. Mikroekonomierna är också extremt flexibla. Detta innebär att förändringar i branschens struktur kan ske när som helst, vilket innebär att de kan anpassa sig till ny teknik och affärsmöjligheter. eftersom ekonomin inte är i full gång.

Även om industrier i allmänhet ses som små till sin natur, kan de vara lika viktiga som de stora. Industrier är skyldiga att skapa en mängd olika tjänster och produkter, som kan ge arbetstillfällen för tusentals människor på många olika platser runt om i världen. På grund av antalet anställda, och kvaliteten på de produkter och tjänster de tillhandahåller, många branscher är en källa till arbetstillfällen för människor runt om i världen.