Renovera

Det finns flera olika metoder som kan användas när det är dags att byta stammarna. En metod som har använts vid fler än ett stambyte i Stockholm är den där ett nytt badrum byggs inuti det badrum som redan existerar. Detta är en ganska ny metod för att utföra denna typ av underhåll men högst troligt kommer metoden att bli allt vanligare i framtiden. Den gör det nämligen möjligt att förkorta tiden för arbetet en hel del.

Så går denna nya metod för stambyte i Stockholm till

När ett så kallat rum i rum-stambyte i Stockholm görs går det hela till på följande vis:

 • Ytskikten och stammarna lämnas orörda. De gamla ytskikten och stammarna lämnas orörda. Vad man istället gör är att dra upp stammarna i en kassett bakom toaletten.
 • Ett nytt badrum byggs inuti det befintliga. Det nya badrummet byggs då innanför de ytskikt som redan finns på plats. Väggarna levereras ofta färdigkaklade så fort de lämnar fabriken.

Värt att notera är att metoden kräver att badrummen är ganska stora. Den är med andra ord mindre lämplig att använda sig av i mindre badrum samt badrum där vinklarna är lite annorlunda. För precis som du kanske redan har räknat ut blir utrymmet lite mindre när man använder sig av denna metod (ungefär en halv decimeter per vägg).

Fördelarna med att byta stammarna på detta sätt

Det finns flera fördelar med att använda denna metod jämfört med att byta stammarna på det vanliga viset:

 • Det går betydligt fortare (tiden för att utföra stambytet kan ofta halveras).
 • Upplägget är generellt set bättre för de boende. Som vi redan har nämnt går det betydligt fortare att utföra arbetet på detta sätt. Dessutom blir det mindre stök och bök samtidigt som utförandet också är tystare än när stammarna byts ut på ett traditionellt sätt.
 • Metoden är ofta lite billigare jämfört med att byta stammarna på det vanliga sättet.
 • Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden kan analysera förfarandet såväl ekonomiskt som tekniskt på förhand. Utifrån analysen kan beslutsfattaren sedan fatta beslut kring huruvida detta alternativ är att föredra eller ej.
Info

En plåtbockningsmaskin används för att skapa en bockning just på plåt. Är det generellt i plåt du vill bocka så är det rätt maskin att investera i. Samtidigt finns det flera typer av bockningsmaskiner att titta närmare på – till exempel de som samtidigt kan fungera som stansmaskin och bocka i armeringsstål. Smartast är kanske att titta långsiktigt på de arbeten du vill utföra.

Kanske kan det löna sig att investera i en mer mångfacetterad bockningsmaskin?

Plåtbockningsmaskiner med stans

En stans används för att få perfekta hål i olika material. För referens kan det hålslag man använder för papper sägas vara en enkel form av en stansmaskin. Om du i ditt metallarbete inte bara behöver böja metallen – utan även göra hål i den – kan det vara klokt att investera i en kombinerad plåtbockningsmaskin och stansmaskin.

Medan de förvisso kan vara lite dyrare, är det fortfarande billigare än att köpa två olika maskiner. Dessutom tar det mindre plats i verkstaden.

Bockningsmaskin för armeringsstål

Jobbar du mer med armeringsstål än annan plåt är det en god idé att köpa en maskin som är framtagen just för det. De kallas ofta för armeringsbockar och brukar kunna hittas i samma affärer som ”vanliga” plåtbockningsmaskiner.

Eller lättare plåtbockningsverktyg

Kanske behöver du inte en stor och tung plåtbockningsmaskin? För vissa kan det räcka med lättare plåtbockningsverktyg. En lättare bänkmodell kan du köpa om du inte har behov av en hög backbredd. Exakt vad de manuella plåtbockningsverktygen klarar av varierar, men en populär modell för 1 499 kronor på ett välkänt varuhus klarar av en maximal backbredd på 775 mm.

En annan fördel är just priset. Förvisso krävs det mer arbete när det är manuellt, men kanske kan ett lägre pris vara värt det. En plåtbockningsmaskin är trots allt en relativt dyr investering.

Det här är plåtbockning

En plåtbockningsmaskin används för – just det – plåtbockning. Men vad är det egentligen?

 • Det här är det. Plåtbockning är en metod med vilken plåt kan formas på olika sätt. Både rör och plan plåt kan bockas. Kantpress används oftast för plåt, och kallbockning används oftast för olika metaller.
 • Så går det till. Kort sagt innebär bockning att man böjer ett material i linje med exempelvis ett verktyg eller ett spår i plåten. Över- och underverktyg används för att skapa bockningen.
Info

Du kanske har en kollega som har valt att bli konsult som sjuksköterska? Kanske har du undrat över detta och frågat kollegan om motivet till detta val? Du kanske rentav funderar själv på att välja denna spännande väg i karriären? Högre lön är ofta en bidragande orsak till att sjuksyrror väljer att bli konsulter. Men det finns även fler faktorer som påverkar valet – läs vidare för att få mer information om dessa!

Därför kan du tjäna på att bli konsult som sjuksköterska

Som vi redan har nämnt är högre lön ett starkt bidragande skäl till att sjuksköterskor väljer att ta anställning som konsulten. Du kan nämligen räkna med att få en högre lön när du arbetar som konsult som sjuksköterska. Men utöver lönen finns det också ytterligare orsaker till att välja en karriär som hyrsjuksköterska. Innan vi går in på dessa tänkte vi dock avhandla färdigt detta med lönen.

Du kanske redan känner till att lönenivån för sjuksköterskor varierar en del mellan landets olika regioner? Men oavsett vilket är ingångslönen för en sjuksyrra som arbetar inom landstinget under 30 000 kr. Hade du istället arbetat som konsult som sjuksköterska hade du istället kunnat blicka mot en lön på uppemot det dubbla. Ja, du läste rätt – 60 000 kr per månaden är en fullt möjlig lön att få beroende på vald arbetsplats och din kompetens!

Men vilka andra förtjänster finns det då förutom lönen? Fortsätt att läsa så berör vi dessa nedan!

Ytterligare skäl att välja denna väg i karriären

Förutom en högre lön kan du som väljer att bli hyrsjuksköterska också se fram emot att:

 • Alltid kunna nå någon på bemanningsföretaget som kan besvara dina frågor och ge dig stöd.
 • Friheten att jobba heltid, deltid eller bara några timmar då och då.
 • Kunna välja mellan att fakturera via ett eget bolag eller att vara anställd hos bemanningsbolaget.
 • Kunna vidareutbilda dig i yrket för att fortsätta din utveckling som yrkesperson.

Detta är bara några av fördelarna med att välja detta alternativ. Kontakta ditt bemanningsföretag för att diskutera saken mer i detalj om du är nyfiken på att göra denna förändring i din karriär!

Info

Utbudet företagslarm är stort och för de flesta företagare lönar det sig att jämföra alternativen gällande pris, utbud, säkerhet och service. Men oavsett vilket larm som väljs så ingår i stort sett alltid vissa säkerhetsenheter. Det är dessa som presenteras nedan.

Företagslarm – Basfunktionerna

 • Inbrottslarm
  Upptäckt av inbrott sker via brytsensorer på dörrar och fönster samt vibrationsdetektorer på fönster. Det är även mycket vanligt att ha kameror inomhus med rörelsesensorer. Därmed upptäcks även de som är inne i lokalen olovligen även om de inte aktiverat skalskyddet.
 • Överfallslarm
  Överfallslarm används i butiker, på vissa vårdavdelningar, fängelser osv. Det kan vara en fast knapp som exempelvis sitter vid kassan likväl som en bärbar enhet som personalen därmed alltid har med sig.
 • Kamerabevakning
  Med kamerabevakning kan inbrott och skadegörelse upptäckas på ett tidigt stadie. Dessa kan exempelvis aktiveras av rörelse och sänder meddelande till larmbolag och ägaren av larmet när bevakningen aktiveras.
 • Driftslarm
  Ett företagslarm skyddar inte bara mot inbrott och brand utan kan även minska risken för ekonomiska förluster pga. driftsstörning. Det sker genom att ett driftslarm monteras som sedan larmar om en specifik funktion inte längre fungerar. Det kan exempelvis vara att temperaturen går ner under en viss nivå.
 • Brandlarm
  Utöver brandlarm som är kopplade till larmbolag kan även brandlarmet aktivera sprinklers och andra släckningsanordningar.

Behövs alla delarna?

Nej, alla företag har inte behov av samtliga ovan nämnda larmfunktioner. Det som primärt avgör behovet är:

 • Var finns företaget?
  Det är exempelvis skillnad på om företaget är beläget i en galleria, högt i ett höghus eller på markplan. Är det beläget i en galleria kanske fastighetsägaren redan installerat brandlarm.
 • Vad gör företaget?
  Finns det en ökad risk för inbrott utifrån att företaget har dyrbara maskiner eller annat stöldbegärligt?
 • Hanteras kontanter?
  Vid kontanthantering ökar risken för rån och överfall.
 • Sker ensamarbete?
  Vid ensamarbete kan ett utökad överfallslarm behövas för att skapa ett tydligt personskydd.

Bästa sättet att avgöra vilka larmdelar som behövs är att kontakta ett larmbolag och be dem om hjälp. En tekniker kommer då till företaget och ser på förutsättningarna samt sätter ihop ett passande företagslarm samt offert på detta. Genom att kontakta flera olika larmbolag kan sedan tjänsterna och priset ställas mot varandra.

Hus

Ett hemlarm gör att du kan sova lite tryggare om natten – både när du är hemma, och när du inte är hemma. Det finns en uppsjö hemlarm på marknaden idag, med en rad olika egenskaper och funktioner som skiljer dem åt. Även om larmen kan skilja sig ganska mycket från varandra, finns det ett par kriterier bedöma, som är gemensamt för dem alla.

Funktionalitet

Något bland de första som är bra att titta på är funktionaliteten. Till exempel:

 • Hur är larmet uppkopplat?
 • Ingår kameror? Sensorer?
 • Om kamera ingår – är det möjligt att spara det inspelade materialet, eller krävs det att du prenumererar på en tjänst för en extra kostnad?

Funktionaliteten kan variera en del mellan olika hemlarm, men för det mesta är det ungefär samma tjänster som erbjuds. Samtidigt finns det en del funktioner som vissa larmbolag är ganska ensamma om – rökdetektorer är exempel på en sådan funktion.

Användarvänlighet

Användarvänligheten sänker tröskeln för att komma igång med, och vara flitig med att använda, sitt larm.

 • Finns det en tillhörande app? Hur är den att använda?
 • Om appen finns – vilka funktioner ingår i den?
 • Hur smidigt är det att larma av och att larma på? Är panelen lätt att använda?

Numera handlar en betydande del av användarvänligheten om appen. Det här gäller kanske i synnerhet om du har kameror. Är det enkelt att ställa in zonerna som ska bevakas? Fungerar appen bra när du vill initiera tvåvägskommunikation med någon som befinner sig i närheten av kameran?

Prestanda

Prestandan i ett klassiskt hemlarm är kanske inte mycket att tala om – antingen så larmar det, eller så larmar det inte. Däremot kan man diskutera prestandan i sensorer och övervakningskameror.

 • Hur känsliga är sensorerna? Går de igång när de ska?
 • Vilken bildkvalitet är det på kamerorna?

Stabilitet och säkerhet i ett hemlarm

Innan du köper ett hemlarm är det bra att ta säkerheten och stabiliteten i beaktning. En god idé är att ta reda på vad som sker om till exempel elen går – eller om wi-fi:et slutar att fungera. En annan sak som är bra att granska är om det går att slå ut produkterna på något vis – och i sådana fall hur.

Ett hemlarm som står sig bra i förhållande till rubrikerna ovan bör vara det rätta valet.

Hantverkare

Det finns flera tillfällen och situationer som kan kräva hjälp från en låssmed – vid förlust av hemnycklarna, när nycklar behöver kopieras eller när ett nytt lås på ytterdörren ska installeras. Att hitta en låssmed i Göteborg är inte så svårt men vid en del tillfällen, som när det är akut, kan man behöva leta lite extra för att få den hjälp man behöver, så snabbt som möjligt.

Vad gör en låssmed?

En låssmed är en person med många strängar på sin lyra och arbetet kan innebära många fler uppgifter än vad många känner till. Att man kan vända sig till en låssmed när man av någon anledning låst sig ute, till exempel för att man tappat bort sina nycklar, vet nog dom flesta. Smeden kan då hjälpa till att öppna låset och byta ut det om det behövs, lika väl som att denne kan byta ut låsanordningar av andra anledningar – till exempel för att man vill slippa hantera nycklar över huvud taget.

En låssmed kan, som tidigare nämnt, även kopiera nycklar när det behovet finns. Kanske är det dags för barnen att få egna hemnycklar eller så känns det helt enkelt tryggt att ha en eller ett par extra ifall en nyckel skulle försvinna.

Låssmeder har både privatpersoner och företag som kunder, och för dom sistnämnda utför man bland annat följande uppdrag:

 • Byta/installera lås
 • Installera passagesystem
 • Installera dörrstängare

Hitta en låssmed i Göteborg

Det är som sagt ingen större konst att hitta en låssmed i Göteborg – åtminstone inte för det mesta. Om läget inte är akut, utan det finns utrymme för att boka in ett möte för att till exempel få låset utbytt, så kan man välja i princip vilken som helst.

Har man däremot behov av att hitta en låssmed i Göteborg som kan hjälpa till i ett mer akut läge kan man behöva leta upp några olika och ringa runt till dessa, för att helt enkelt se vem av dom som har tid att rycka ut. Många har jour och kan i regel komma ut ganska snabbt, man det kan också vara så att dom har mycket att stå i, och då behöver man kontakta någon annan om man vill ha hjälp så fort som möjligt.

Renovera

Att renovera hemma på egen hand, utan hjälp av hantverkare, kan vara både roligt och ekonomiskt. En hantverkare, så som snickare, tar hundratals kronor per timme och genom att renovera hemma på egen hand kan det alltså bli betydligt mycket billigare. Det finns dock flera saker som är bra att tänka på – så som att ha en plan och en rimlig budget.

Ha en plan när du ska renovera hemma

Att renovera hemma, kanske tillsammans med hela familjen, kan bli ett roligt projekt. Det man måste tänka på är att det mesta tar längre tid än man tror och det är inte ovanligt att stöta på oförutsedda problem. Gör upp en tidsplan som känns rimlig, och inte minst en plan för hur renoveringen ska genomföras. Vad är första steget, och vilka steg kommer sedan, i tur och ordning?

För att lyckas renovera hemma med gott resultat är det viktigt med en bra plan innan man sätter igång.

Gör en rimlig budget

Att ha en budget när det är dags att renovera hemma är klokt, vare sig det finns hantverkare inblandade eller inte. Med en satt budget riskerar man inte att det hela drar iväg, vilket det har en tendens att göra om man inte bestämt ett maxpris innan.

Låt säga att det är ett specifikt rum som ska renoveras, kanske ett sovrum. Då bör du räkna med alla utgifter som har med renoveringen att göra:

 • Material
 • Verktyg
 • Eventuella nya möbler och/eller inredning

Räkna ut pris för färg, tapet, golv, lister etc, utifrån rummets kvadratmeteryta. Kolla sedan runt bland olika återförsäljare för att se hur mycket det kan komma att kosta och om budgeten håller eller inte. På så vis kan du göra ändringar innan renoveringen drar igång!

Införskaffa allt du behöver

För att projektet ska flyta på enligt tidsplanen när du ska renovera hemma är det en fördel att se till att införskaffa alla saker som behövs innan det är dags att sätta igång. Har du gjort en bra plan för bygget så kommer du också veta vad du behöver – både vad gäller material och verktyg.

Behövs dyra verktyg är ett bra tips att låna eller hyra istället för att köpa, om du inte tror att du kommer ha användning för det i kommande hemmaprojekt!

Okategoriserade

Industriproduktionen är helt enkelt ett mått på produktionen av en ekonomisk sektor. Industrisektorn har många delsektorer, och varje undersektor bidrar endast med en mycket liten del av den totala produktionen. Branscher som direkt påverkar produktionen är de som involverar produktionen. Tillverkningsindustrin är en av dessa branscher. Även om dessa branscher bidrar med mindre än en procent av bruttonationalprodukten, är de extremt känsliga för konsumenternas efterfrågan och räntor. Som ett resultat är sysselsättningen inom tillverkningsindustrin mycket känslig, eftersom efterfrågan och utbudet nästan ständigt är i förändring.

En av de viktigaste faktorerna som påverkar sysselsättningen inom tillverkningsindustrin är efterfrågan på de tillverkade produkterna. När det till exempel gäller bilar säljs fler bilar än någonsin tidigare, men tillverkarna har inget behov av att öka produktionsmängden för att möta denna efterfrågan. I detta fall måste tillverkarna sänka kostnaderna inom andra delar av sin verksamhet, såsom försäljning av fordon till grossister och återförsäljare. Tillverkningsindustrin är dock mycket känslig när det gäller efterfrågan. Ett företag kan ha en enorm efterfrågan på sin produkt, men samtidigt en mindre efterfrågan på själva produkten. Tillverkare kan minska kostnaderna i andra delar av sin verksamhet, till exempel hur de annonserar, genom att minska mängden reklam de gör. De kan också kunna skära ner på tillverkningskostnaderna genom att minska mängden arbetskraft som behövs för tillverkning jobb.

Efterfrågan styr produktionen

På baksidan av saken, det finns tillfällen då efterfrågan inte är så stor som det verkar. Om det finns en stor efterfrågan på en produkt på en gång, men det finns också en stor efterfrågan på något annat, kan objektet vara prissatt för lågt. Detta kan hända med många produkter, inklusive biltillverkning. Eftersom biltillverkning har ingen verklig efterfrågan, är priset alltid under efterfrågan eftersom människor inte har något behov av produkten. På det hela taget är industriproduktionsindustrin mycket känslig för efterfrågan, utbud och inflation. Det är viktigt att alla företag som har en tillverkningsenhet, se till att titta på dessa frågor och lära sig att hantera dem. Produktionskostnaderna har ökat stadigt under de senaste decennierna, och de fortsätter att göra det. Detta innebär att kostnaden för alla typer av produkter har gått upp under åren, särskilt om det var samma produkt under en lång tid. Det är därför det är viktigt att hålla jämna steg med de senaste tekniska framstegen inom tillverkningsindustrin. Det är också viktigt att hålla priserna låga, eftersom det kommer att bidra till att hålla konsumtionen nere, och hjälpa tillverkningsenheten att förbli lönsam.

När det finns en hög efterfrågan på en produkt, är det bra för tillverkningsenheten, eftersom priset på den produkten går upp. eftersom det kommer att driva fler människor att köpa den. Tillverkningsenheten måste också upprätthålla ett konstant arbetsflöde och upprätthålla ett utbud av arbete för att förbli konkurrenskraftig. Det är viktigt att företagen inte bara fortsätter att utöka sin personalstyrka, utan också håller koll på de senaste trenderna inom tillverkningsindustrin. För att hålla sig på topp, många företag investerar i ny teknik för att ligga steget före spelet.

Okategoriserade

Som företagare vet du redan att en bra, välskriven distributionsprocess är nyckeln till ditt företags framgång. Men även om detta kan tyckas självklart, det är något många företagare inte tänker på eller helt förstå. Du kan förhindra onödiga förseningar och undvika onödig förlorad försäljning genom att se till att alla dina distributionsprocesser fungerar smidigt.

Distributionen varierar i naturen beroende på ditt företag. Om du till exempel är en restaurang kan distributionsprocessen vara mer komplex än ett hembaserat företag. En restaurang kommer att behöva mer än en person för att korrekt distribuera sin mat till kunderna. Restaurangen kommer också att behöva en kylare för att lagra maten så att kunderna kan äta så fort de anländer. Om ditt företag säljer produkter, till exempel ett klädföretag, måste du förmodligen göra ett stort antal produktbeställningar. Eftersom du säljer fysiska produkter behöver du förmodligen ett lager där du kan hålla varorna i lager för kunder att plocka upp när de beställer. Det kommer att finnas en punkt där ditt företag kommer att behöva ha en tillbaka lager av produkterna att ge till sina kunder. Detta gör det möjligt för kunderna att spara pengar samtidigt som de ser till att deras beställning kommer fram i tid.

Hantera ordar och leverans

När du är företagare ska distributionen av din produkt hanteras av en fackman. Du kan göra en distributionsprocess enklare genom att hitta en professionell som har erfarenhet av att hantera alla typer av olika typer av produkter. En försäljningschef vet det mest effektiva sättet att hantera kundorder och orderuppfyllelse. Dessa människor kan också hjälpa dig att avgöra vilka produkter ditt företag säljer är lönsamma. Distributionsprocessen för ditt företag kan vara annorlunda för dina anställda också. Om ditt företag är ett litet hem affärssystem, kan du ha flera anställda som arbetar hemifrån. För den här typen av företag kanske du inte behöver en heltidsanställd eller så kanske du inte ens behöver en alls. Distribution bör aldrig skyndas. Du bör inte göra några ändringar i distributionsprocessen utan att förstå dina resultat fullt ut. Det bästa du kan göra är att forska dina produkter och sedan hitta sätt att förbättra ditt system så att dina kunder får bästa möjliga service. Med rätt distribution kan du se till att ditt företag kommer att lyckas i många år framöver.

Okategoriserade

Det första steget i att göra karriär inom industri branschen  är att hitta rätt företag. Att hitta rätt företag att arbeta med är en av de viktigaste sakerna du kan göra för dig själv när det gäller denna typ av jobb. Här är några tips på hur du hittar rätt företag som passar dina behov.

Ett jobbsökande ska vara något som planeras och genom tänkt. Detta är den bästa tiden för dig att börja hitta de bästa företagen i branschen för din karriär avancemang. Det finns många människor som vill komma in i denna typ av verksamhet och det är upp till dig att bestämma vart du vill gå. Genom att planera alla aspekter av din karriär, kommer du att ha lättare att hitta rätt jobb och rätt företag i branschen att arbeta med. Du måste också fundera på hur mycket erfarenhet du har på detta område innan du går vidare med en karriär inom detta område. Du vill inte vara fast arbetar på samma företag i flera år och slutligen måste du lämna företaget eftersom de inte erbjuda dig karriäravancemang du behövde eller ville. Att få rätt jobb och rätt företag i branschen kommer att betyda allt för dig när det gäller framtiden för din karriär.

Bakgrundskontroll av företaget

Innan du ansöker om något av dessa jobb är det en bra idé att göra en bakgrundskontroll på vart och ett av dem. Du vill inte få någon typ av kontrakt från ett företag som inte erbjuder dig förmåner och betala dig vad du förtjänar. Ett bra företag bör alltid ge dig rätt information om deras förmåner, timmar, lön och andra saker du behöver veta om deras företag. Företaget du väljer kommer att vara den viktigaste delen av karriärvägen du tar men du måste också se till att du tar rätt steg för att få jobbet gjort. Om du är osäker på hur man ska gå vidare eller om du bara inte är säker på någonting, då inte vara rädd för att be om hjälp. Genom att hitta rätt företag i branschen, kan du förvandla detta till en bra karriär och gå vidare till en högre betalande position. Med lite forskning kan du hitta rätt företag i branschen för dig. Många människor som börjar arbeta på detta område hamna byta karriär senare och ta en mer lukrativ position i ett företag. Det är upp till dig att se vad som finns där ute och börja din karriär i branschen från början.